Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

news

23.06.2020

Sekcje - kadry wojewódzkie

Odsłon: 1466

Łukasz Łukaszewski

LETNI OBÓZ KADRY KUJAWSKO-POMORSKIE 2007 KOBIET!

Wydział Szkolenia Kujawsko-Pomorskiego Związku Koszykówki powołał 24 zawodniczki na zgrupowanie szkoleniowe Kadry Wojewódzkiej Kujawsko-Pomorskiego rocznika 2007 Kobiet, które odbędzie się w Solcu Kujawskim (woj. kujawsko-pomorskie) w dniach 29.06.-04.07.2020 r.

 Lista powołanych zawodniczek: 

1. Gabryelska Nikola (Basket 25 Bydgoszcz)
2. Grabowska Inga (MUKS Bydgoszcz)
3. Jarzynowska Lena (MMKS Katarzynki Toruń)
4. Kokoszyńska Amelia (MUKS Bydgoszcz)
5. Kłobukowska Nadia (UKS Błękitny Delfin Bydgoszcz)
6. Krajczewska Martyna (MMKS Katarzynki Toruń)
7. Landowska Zuzanna ( UKS Błękitny Delfin Bydgoszcz)
8. Łukasik Jagoda (TKM Włocławek)
9. Majczyk Nikola (MUKS Bydgoszcz)
10. Markowska Anna (TKM Włocławek) 
11. Mikołajczak Marcelina (TKM Włocławek)
12. Modniewska Jagoda (MUKS Bydgoszcz)
13. Mróz Zofia (MUKS Bydgoszcz)
14. Obrębska Nina (MUKS Bydgoszcz)
15. Orzechowska Sandra  (Basket 25 Bydgoszcz)
16. Okońska Monika (Basketstal Grudziądz)
17. Ostrowska Emilia (Basketstal Grudziądz)
18. Pawlewska Julia (MUKS Bydgoszcz)
19. Piotrowska Jagoda (MUKS Bydgoszcz)
20. Sierek Natasza (MMKS Katarzynki Toruń)
21. Starzecka Natalia (Basket 25 Bydgoszcz)
22. Tubisz Zuzanna (MUKS Bydgoszcz)
23. Wróbel Amanda (Basketstal Grudziądz)
24. Zybała Karolina (MUKS Bydgoszcz) 

Wyżej wymienione zawodniczki powinny stawić się przy hotelu w Ośrodku Sportu i Rekreacji przy ul. gen. Stefana Roweckiego „Grota” 3 w Solcu Kujawskim, dnia 29.06.2020 r. (poniedziałek) do godz. 9:30. Planowane zakończenie akcji szkoleniowej w dniu 04.07.2020 r. (sobota) około godziny 13:00.

Należy zabrać ze sobą: ważne badania lekarskie (orzeczenie o zdolności), dowód tożsamości ze zdjęciem (np. legitymacja szkolna lub dowód osobisty), przybory toaletowe, stroje sportowe (jasna i ciemna koszulka na każdy trening), piłka do koszykówki nr 5.
Koszt udziału w zgrupowaniu wynosi 470,00 zł płatne do dnia 26.06.2020 r. na konto Kujawsko-Pomorskiego Związku Koszykówki (ul. Toruńska 59, 85-023 Bydgoszcz). W tytule należy podać imię i nazwisko uczestnika z dopiskiem KW 2007 K, Solec Kujawski, 21.06.2020 r.) Numer rachunku bankowego: 45 1140 2004 0000 3802 7609 8215.

Do dnia 24 czerwca 2020 roku do godziny 20:00 prosimy o potwierdzenie udziału w akcji szkoleniowej na adres e-mail: biuro@kpzkosz.com. W przypadku niemożności wzięcia udziału w konsultacji prosimy niezwłocznie powiadomić Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki (biuro@kpzkosz.com) – wraz z uzasadnieniem nieobecności.

W związku z licznymi pytaniami informujemy, że sytuację badań lekarskich reguluje ustawa wprowadzona przez Rząd RP.
Orzeczenia lekarskie wydane w ramach wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich, których ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020 r., zachgowują ważność, nie dłużej jednak niż do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Podstawa prawna: 

- art. 12a oraz art. 31m ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 568).

 W związku z sytuacją ponownego niestawienia się na konsultację Kadry Wojewódzkiej zawodniczek ASK Basketstal Grudziądz informujemy, że punkt VIII Regulaminu rozgrywek Kujawsko-Pomorskiego Związku Koszykówki brzmi następująco: „VIII. KADRY WOJEWÓDZKIE

Zawodnik, który otrzymał powołanie na konsultację lub zgrupowanie Kadry Województwa, jest zobowiązany do stawiennictwa w wyznaczonym miejscu pod rygorem zawieszenia na okres do 3 miesięcy. O niemożności udziału w akcji Kadry Wojewódzkiej zawodnik lub klub, którego jest członkiem musi powiadomić KPZKosz (biuro@kpzkosz.com) w formie pisemnej wraz z podaniem przyczyn minimum 5 dni przed akcją. Każda nieobecność musi być usprawiedliwiona (przyczyny zdrowotne - udokumentowane, raz w sezonie z powodu innych przyczyn). Wszystkie powołania na akcje szkoleniowe organizowane przez KPZKosz przesyłane będą na adres email podany w zgłoszeniu drużyny na sezon 2019/2020 oraz publikowane będą na stronie internetowej KPZKosz Klub, którego zawodnik nie stawi się bez podania przyczyny na akcję szkoleniową, na którą został powołany zgodnie z zapisami punktu VIII.2. może zostać ukarany kwotą do 1 000,00 zł za każdą akcję szkoleniową. 

Ponadto Regulamin Współzawodnictwa Sportowego Polskiego Związku Koszykówki mówi:

„ROZDZIAŁ XXI

REPREZENTOWANIE BARW NARODOWYCH § 139.

Zawodnik posiadający uprawnienie do gry w reprezentacji narodowej Polski może zostać powołany na zgrupowanie, badania lekarskie lub do gry w reprezentacji narodowej Polski w różnych kategoriach wiekowych. Zawiadomienie o powołaniu zostanie przesłane do klubu aktualnego zawodnika nie później niż 14 dni przed terminem zgrupowania, badań lekarskich lub gry. Niestawienie się w terminie na zgrupowanie, badania lekarskie lub do gry w reprezentacji narodowej Polski podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej. PZKosz ma prawo do powołania komisji lekarskiej, która jest jedynym organem uprawnionym do orzekania w sprawie zdrowotnej niezdolności do udziału w zgrupowaniach, badaniach lekarskich lub w grze w reprezentacji narodowej Polski. Zapisy ust. 1-4 stosuje się odpowiednio do kadr województwa i WZKosz.”

 

 

Newsletter - zapisz się

Partner główny

Kujawsko-Pomorskie Miasto Toruń Miasto Bydgoszcz Ministerstwo Sportu Polski Związek Koszykówki

Partner wspierający

Arena Toruń EBL EBLK Basket Camp MedycynaDlaSportu.pl

Partner medialny

TV Toruń Chillitorun.pl Radio GRA

Partner techniczny Wydziału Sędziowskiego

UFFO