Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

news

01.11.2017

Sekcje - sędziowie

Odsłon: 3224

Krystian Góralski

Nabór na kurs sędziego w Bydgoszczy

Wydział Sędziowski Kujawsko-Pomorskiego Związku Koszykówki ogłasza nabór na kurs sędziowski organizowany w Bydgoszczy. 

 W ramach kursu zostaną przeprowadzone 3 spotkania z kandydatami oraz ocena uzyskanych przez nich umiejętności w praktyce.

Znaczna część szkolenia będzie prowadzona w formie zdalnej – Wydział Sędziowski wskaże kandydatom zakres materiału (z przepisów gry w koszykówkę i ich interpretacji) do samodzielnego opanowania
w określonym terminie. Poziom zdobytej wiedzy będzie można sprawdzać poprzez rozwiązywanie przygotowywanych przez Wydział Sędziowski testów (do ich rozwiązywania konieczny będzie dostęp do programu MS Excel).

W trakcie spotkań, wykładowcy będą przekazywali wiedzę praktyczną z zastosowania przepisów oraz wyjaśnią wszelkie wątpliwości ich dotyczące. Na zakończenie kursu kandydaci będą zobowiązani zaliczyć egzamin ze znajomości przepisów gry w koszykówkę i ich interpretacji.

Planowany termin rozpoczęcia kursu: 4 listopada 2017 r.
Szczegóły odnośnie miejsca realizacji kursu zostaną przekazane drogą mailową zainteresowanym kandydatom.
Koszt kursu:

  • 250 zł dla kandydatów na sędziów boiskowych (obejmuje także kurs dla sędziów stolikowych),
  • 150 zł dla kandydatów na sędziów stolikowych.

Wpłat należy dokonywać na konto Kujawsko-Pomorskiego Związku Koszykówki o numerze:
45 1140 2004 0000 3802 7609 8215 (mBank).
W tytule przelewu proszę wpisać: „kurs sędziowski, Bydgoszcz”.

Wyżej wymienione kwoty pokrywają opłatę licencyjną sędziego na sezon 2017/2018. Wydział Sędziowski Kujawsko-Pomorskiego Związku Koszykówki oferuje także pomoc w zakupie sprzętu sędziowskiego.

Zgłoszenia należy przesyłać na adres e-mail sedziowie@kpzkosz.com w terminie do 3 listopada
2017 r., podając:

  • imię i nazwisko,
  • nr PESEL,
  • nr telefonu,
  • czy kandydat zamierza wziąć udział w kursie dla sędziów boiskowych, czy stolikowych.

Wszelkie zapytania proszę również kierować pod wskazany powyżej adres e-mail.

Minimalny wiek kandydata to 16 lat. Dopuszcza się udział w kursie osób, które jeszcze nie ukończyły
16 lat, z zastrzeżeniem, że czynności sędziego koszykówki będą mogły wykonywać dopiero po osiągnięciu tego wieku, do osiągnięcia pełnoletności – za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.

Newsletter - zapisz się

Partner główny

Kujawsko-Pomorskie Miasto Toruń Miasto Bydgoszcz Ministerstwo Sportu i Turystyki Polski Związek Koszykówki

Partner wspierający

Hotel Mercure Arena Toruń EBL EBLK Basket Camp

Partner medialny

TV Toruń Chillitorun.pl Radio GRA

Partner techniczny Wydziału Sędziowskiego

UFFO