Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

news

01.11.2017

Sekcje - sędziowie

Odsłon: 4574

Krystian Góralski

Nabór na kurs sędziego w Bydgoszczy

Wydział Sędziowski Kujawsko-Pomorskiego Związku Koszykówki ogłasza nabór na kurs sędziowski organizowany w Bydgoszczy. 

 W ramach kursu zostaną przeprowadzone 3 spotkania z kandydatami oraz ocena uzyskanych przez nich umiejętności w praktyce.

Znaczna część szkolenia będzie prowadzona w formie zdalnej – Wydział Sędziowski wskaże kandydatom zakres materiału (z przepisów gry w koszykówkę i ich interpretacji) do samodzielnego opanowania
w określonym terminie. Poziom zdobytej wiedzy będzie można sprawdzać poprzez rozwiązywanie przygotowywanych przez Wydział Sędziowski testów (do ich rozwiązywania konieczny będzie dostęp do programu MS Excel).

W trakcie spotkań, wykładowcy będą przekazywali wiedzę praktyczną z zastosowania przepisów oraz wyjaśnią wszelkie wątpliwości ich dotyczące. Na zakończenie kursu kandydaci będą zobowiązani zaliczyć egzamin ze znajomości przepisów gry w koszykówkę i ich interpretacji.

Planowany termin rozpoczęcia kursu: 4 listopada 2017 r.
Szczegóły odnośnie miejsca realizacji kursu zostaną przekazane drogą mailową zainteresowanym kandydatom.
Koszt kursu:

  • 250 zł dla kandydatów na sędziów boiskowych (obejmuje także kurs dla sędziów stolikowych),
  • 150 zł dla kandydatów na sędziów stolikowych.

Wpłat należy dokonywać na konto Kujawsko-Pomorskiego Związku Koszykówki o numerze:
45 1140 2004 0000 3802 7609 8215 (mBank).
W tytule przelewu proszę wpisać: „kurs sędziowski, Bydgoszcz”.

Wyżej wymienione kwoty pokrywają opłatę licencyjną sędziego na sezon 2017/2018. Wydział Sędziowski Kujawsko-Pomorskiego Związku Koszykówki oferuje także pomoc w zakupie sprzętu sędziowskiego.

Zgłoszenia należy przesyłać na adres e-mail sedziowie@kpzkosz.com w terminie do 3 listopada
2017 r., podając:

  • imię i nazwisko,
  • nr PESEL,
  • nr telefonu,
  • czy kandydat zamierza wziąć udział w kursie dla sędziów boiskowych, czy stolikowych.

Wszelkie zapytania proszę również kierować pod wskazany powyżej adres e-mail.

Minimalny wiek kandydata to 16 lat. Dopuszcza się udział w kursie osób, które jeszcze nie ukończyły
16 lat, z zastrzeżeniem, że czynności sędziego koszykówki będą mogły wykonywać dopiero po osiągnięciu tego wieku, do osiągnięcia pełnoletności – za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.

Newsletter - zapisz się

Partner główny

Kujawsko-Pomorskie Miasto Toruń Miasto Bydgoszcz Ministerstwo Sportu Polski Związek Koszykówki

Partner wspierający

Arena Toruń EBL EBLK Basket Camp MedycynaDlaSportu.pl

Partner medialny

TV Toruń Chillitorun.pl Radio GRA

Partner techniczny Wydziału Sędziowskiego

UFFO