arena: Zespół Kształcenia i Wychowania nr 1 w Pelplinie, 83-130 Pelplin, Sambora 5A