Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

news

20.05.2020

Odsłon: 518

Łukasz Łukaszewski na podstawie inf. prasowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Jak przyspieszy Kujawsko-Pomorskie przed 2030 rokiem?

Chcesz mieć wpływ na to jak będzie rozwijało się Kujawsko-Pomorskie do 2030 roku? Do 2 czerwca każdy pełnoletni mieszkaniec regionu może złożyć swoje uwagi i wnioski do przyjętych przez Zarząd Województwa założeń Strategii rozwoju województwa do 2030 roku. Ten ważny dokument jest między innymi podstawą do opracowania regionalnego programu operacyjnego województwa na lata 2021-2027. 

Prace nad Strategią rozwoju województwa – Strategią Przyspieszenia 2030+ od początku odbywają się z szerokim udziałem społecznym i partycypacją w tym procesie wszystkich zainteresowanych środowisk. Po styczniowej konferencji inauguracyjnej – w której na zaproszenie marszałka Piotra Całbeckiego uczestniczyli samorządowcy wszystkich szczebli z całego regionu, parlamentarzyści, przedstawiciele administracji rządowej oraz reprezentanci środowiska akademickiego, organizacji pozarządowych i biznesu – odbyło się ponad pół setki spotkań środowiskowych i terytorialnych. Wypracowywaniu programowej części strategii towarzyszyło duże zainteresowanie – wszystkie spotkania miały dużą frekwencję, zaangażowani w nie partnerzy przygotowali liczne i rzetelnie przygotowane postulaty.

- Niestety, plany pokrzyżowała nam epidemia Covid-19. Związane z nią obostrzenia spowodowały, że część spotkań nie mogła się odbyć. Dlatego proces współtworzenia strategii i budowania wokół niej konsensusu społecznego już na etapie wypracowywania założeń programowych nie mógł zostać ukończony. Dlatego na podstawie przeprowadzonej diagnozy sytuacji i aktualnych uwarunkowań oraz zebranych od partnerów propozycji programowych stworzyliśmy założenia do strategii, które Państwu prezentujemy, zapraszając do składania uwag i wniosków – mówi marszałek Piotr Całbecki.

Przyjęte 13 maja przez zarząd województwa założenia do Strategii Przyspieszenia 2030+
Formularz zgłaszania uwag i wniosków
Informacja dla interesariuszy

Uwagi i wnioski należy składać do 2 czerwca: na adres poczty elektronicznej strategia@kujawsko-pomorskie.pl
oraz pocztą tradycyjną. 

Hasło przewodnie przygotowywanego dokumentu to przyspieszenie rozwoju, stąd oficjalny tytuł Strategia Przyspieszenia 2030+. Zawierał będzie diagnozę sytuacji społeczno-gospodarczej województwa ze wskazaniem aktualnych wyzwań i szans rozwojowych, wizję funkcjonowania województwa w trzeciej dekadzie XXI wieku, cele i kierunki rozwoju, wykaz projektów kluczowych, założenia polityk rozwojowych w poszczególnych dziedzinach oraz wskazanie źródeł finansowania. W budowaniu strategii wykorzystamy m.in. program rozwoju gospodarczego regionu 2021-2027, który przygotowuje dla nas renomowana globalna firma doradcza PwC.

Newsletter - zapisz się

Partner główny

Kujawsko-Pomorskie Miasto Toruń Miasto Bydgoszcz Ministerstwo Sportu Polski Związek Koszykówki

Partner wspierający

Arena Toruń EBL EBLK Basket Camp MedycynaDlaSportu.pl

Partner medialny

TV Toruń Chillitorun.pl Radio GRA

Partner techniczny Wydziału Sędziowskiego

UFFO