Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

news

15.06.2017

Odsłon: 568

Rafał Bejtka

Walne Sprawozdawcze Zebranie Członków Kujawsko-Pomorskiego Związku Koszykówki

Stosownie do uchwały Zarządu KPZKosz z dnia 29 maja br. Prezes Kujawsko-Pomorskiego Związku Koszykówki zwołuje na dzień 29 czerwca br. Walne Sprawozdawcze Zebranie Członków Kujawsko-Pomorskiego Związku Koszykówki.

I termin odbycia się zebrania zostaje wyznaczony na godzinę 17:30. II termin wyznaczam na godzinę 18:00. Miejscem odbycia się zebrania będzie Hala OSiR w Inowrocławiu, Aleja Niepodległości 4.

Do pobrania:
- projekt porządku obrad,
- projekt regulaminu obrad,
- sprawozdanie finansowe KPZKosz za okres 01.01. - 31.12.2016 r.,
- projekt uchwały.

Newsletter - zapisz się

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki Facebook